Okulumuzda, öğrencilerimize yönelik PDR çalışmaları okul idaresi, öğretmen ve ailenin iş birliğiyle takım çalışması şeklinde, dinamik bir yapıda, sistemli ve düzenli olarak sürdürülür. Bu kapsamda yıl boyunca yapılan çalışmalardan bazıları şunlardır:

  • Veli ve öğrenci oryantasyonu
  • Sınıf içi gözlemler
  • Öğrenciyi bireysel tanıma ve destek çalışmaları
  • Veli ve öğretmen seminerleri
  • Veli ve öğrencilere yönelik grup çalışmaları
  • Bireysel veli görüşmeleri